admin

האם עזיבת נכס פוטרת מתשלום ארנונה?

בשעת משבר רבים מאיתנו מקבלים החלטות עסקיות קשות וגורליות, האם להמשיך להפעיל את העסק? האם להמשיך בעסק במתכונתו הקיימת? בעוד שעסקים רבים ימשיכו לפעול בצורה רגילה, לא מעט עסקים יאלצו לצמצם את הפעילות להתייעל והפחית עלויות ובמקרים רבים לעזוב את הנכס ולעבור נכס אחר או לסגור את העסק. נכון הוא, שבהתאם לחוק, ארנונה כללית חלה …

האם עזיבת נכס פוטרת מתשלום ארנונה? לקריאה »

האם כל שימוש חורג חייב בתשלום היטל השבחה?

הרשויות המקומיות מרבות להוציא דרישות תשלום היטל השבחה בגין "שימוש חורג" המתבצע בשטחן.
אכן, התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, קובעת כי כתוצאה מעליית שווי מקרקעין מאישור תכנית, ממתן הקלה או מהתרת שימוש חורג ישולם היטל השבחה, אולם יחד עם זאת, לא כל שימוש חורג מהווה בהכרח עילה לתשלום היטל השבחה.

להשביח להשביח להשביח: על עסקת קומבינציה בנכס מסחרי פעיל

בעוד מרבית עסקאות הקומבינציה נוגעות לקרקעות לבנייה פרטית, לאחרונה הזדמן לנו לערוך עסקת קומבינציה בלתי שגרתית, עבור בעליו של מבנה מסחרי קיים ופעיל. בעסקה, הקונה התחייב לממש את זכויות הבנייה הקיימות, בתנאים בהן ניתנו, ואף לפעול למען הגדלתן בעתיד.

דילוג לתוכן