להשביח להשביח להשביח: על עסקת קומבינציה בנכס מסחרי פעיל

בעוד מרבית עסקאות הקומבינציה נוגעות לקרקעות לבנייה פרטית, לאחרונה הזדמן לנו לערוך עסקת קומבינציה בלתי שגרתית, עבור בעליו של מבנה מסחרי קיים ופעיל. בעסקה, הקונה התחייב לממש את זכויות הבנייה הקיימות, בתנאים בהן ניתנו, ואף לפעול למען הגדלתן בעתיד.