מאמרים

האם כל שימוש חורג חייב בתשלום היטל השבחה?

הרשויות המקומיות מרבות להוציא דרישות תשלום היטל השבחה בגין "שימוש חורג" המתבצע בשטחן.
אכן, התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, קובעת כי כתוצאה מעליית שווי מקרקעין מאישור תכנית, ממתן הקלה או מהתרת שימוש חורג ישולם היטל השבחה, אולם יחד עם זאת, לא כל שימוש חורג מהווה בהכרח עילה לתשלום היטל השבחה.

קרא עוד »

להשביח להשביח להשביח: על עסקת קומבינציה בנכס מסחרי פעיל

בעוד מרבית עסקאות הקומבינציה נוגעות לקרקעות לבנייה פרטית, לאחרונה הזדמן לנו לערוך עסקת קומבינציה בלתי שגרתית, עבור בעליו של מבנה מסחרי קיים ופעיל. בעסקה, הקונה התחייב לממש את זכויות הבנייה הקיימות, בתנאים בהן ניתנו, ואף לפעול למען הגדלתן בעתיד.

קרא עוד »
דילוג לתוכן