new-york-1175747_1920

להשביח להשביח להשביח: על עסקת קומבינציה בנכס מסחרי פעיל

לא סוד הוא שמסחר אפקטיבי ואטרקטיבי בעיקר בקומות קרקע, לכן קיימים מרכזים מסחריים רבים, בין אם שכונתיים ובין אם מרכזיים, בני קומת קרקע בלבד.

 

האם מדובר בניצול מיטבי של הקרקע? האם ניתן להשביח את הקרקע?

 

לאור התעוררות שוק המשרדים, רשויות מקומיות רבות הקנו זכויות בניה לשטחי משרדים. ברוב המקרים, זכויות הבנייה להקמת משרדים מוקנות לקרקעות מסחריות ועל כן במקרים כאמור יהיה ניתן לבנות על המרכזים המסחריים תוספת של קומות משרדים.

נדמה שבעלים של מבנים מסחריים פחות חשופים לאפשרויות תוספת בניה באמצעות התקשרות בעסקאות קומבינציה, אשר נפוצות מאוד בקרקעות למגורים.

עסקאות קומבינציה בנכסים מסחריים תהיינה בעלות מאפיינים שונים מאלו המאפיינים עסקאות קומבינציה במקרקעין המיועדים למגורים, הן מצריכות חשיבה יצירתית ותכנון אסטרטגי נכון על מנת למקסם את רווחיו של בעלי הנכס.

אם כך, מה הם העקרונות המנחים אותנו בעסקאות קומבינציה עבור נכסים מסחריים?


1. ניצול מקסימאלי של זכויות הבניה ביחס למקרקעין;

 

2. התחייבות מהרוכש כי כל בנייה נוספת במבנה תתבצע ללא הפרעה ו/או הפרעה מינימאלית לפעילות השוטפת של המבנה;

 

3. כמובן כי עד להשלמת הבנייה, הקונה יהיה במעמד של בר רשות ולא במעמד של בעלים, ועל המוכר להבטיח את התחייבויות הקונה באמצעות ערבויות שונות.

4. נפעל כדי להבדיל בין שטחי המסחר לבין שטחי החניות, בהתאמה לצרכי המוכר.

 

לסיכום, בעסקת קומבינציה בנכס מסחרי טמון פוטנציאל רב, בין היתר התחייבות למימוש זכויות בנייה קיימות והבטחת המשך פעילותו המסחרית השוטפת של הנכס בתקופת הבנייה.

עסקת קומבינציה, ובפרט עסקת קומבינציה בנכס מסחרי פעיל, הינה עסקה מורכבת  הדורשת יעוץ משפטי ממומחים בעניין. המפתח להצלחת עסקת קומבינציה מורכבת הינה חשיבה יצירתית וראייה אסטרטגית המאפשרת לצפות את פני העתיד ולהיערך אליו כראוי.

שתפו פוסט זה

דילוג לתוכן