מיסוי מקרקעין ומיסוי מוניציפאלי

עסקאות הנדל"ן כרוכות בתשלום מס העלול, במקרים מסוימים, לפגוע משמעותית ברווחיות העסקה. למשרדנו מומחיות במיסוי מקרקעין ומיסוי מוניציפאלי בכל סוגי עסקאות המקרקעין לרבות עסקאות מכר ורכישה  של דירות מגורים, נכסים מניבים, מגרשים, עסקאות קומבינציה, תמ"א 38, פינוי ובינוי, שינוי ייעוד קרקע, קבוצות רכישה, איחוד וחלוקה ועוד.

לצוות המשרד הצלחות רבות בהפחתות חיובי ארנונה, אגרות פיתוח, מיסים והיטלי השבחה.

הייעוץ המשפטי במיסוי מקרקעין ומיסוי מוניציפאלי מצריך בקיאות רבה בדיני המיסים השונים, ניתוח מעמיק של הנתונים ובניית העסקה באופן חוקי תוך הפחתת תשלומי המס. 

בתחום המיסוי המוניציפאלי אנו מלווים את לקוחותינו בהגשת השגות ועררים לרשויות כנגד חיובי ארנונה, אגרות והיטלי פיתוח והיטלי השבחה. 

Screenshot_61
דילוג לתוכן