הצלחות בבתי משפט

ממשיכים לעזור ולהביא הישגים ללקוחותינו

בית המשפט המחוזי בלוד קיבל ערעור שהגיש משרדנו כנגד צו הפסקה שיפוטי שהוציא בית המשפט לעניינים מקומיים בראשון לציון, במסגרתו הורה על הפסקת שימוש מסחרי: בי"ס לרכיבה ותחרויות סוסים, בחוות סוסים בקרקע חקלאית.

בית המשפט נימק את החלטתו בכך שקיימות מחלוקות אמיתיות בין הצדדים בשאלות הבטחה שלטונית, האם השימוש טפל לשימוש העיקרי ועוד. על כן, קבע בית המשפט שלא נכון להכריע בסוגיות אלו בבקשה למתן צו שיפוטי או בערעור על החלטה זו, בית המשפט קיבל את טענתנו שראוי שמחלוקות מסוג זה יתבררו במסגרת תיק עיקרי, ככול שהמשיבה תחליט להגיש כתב אישום.

בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל במלואה עתירה מינהלית של כנגד עיריית ראשון לציון, בה נדרשה העירייה לתקן את שומת הארנונה של העותרת בהתאם להשגה שהוגשה על ידה.

בדיון בעתירה בית המשפט דחה את טענות העירייה על פגם בהמצאת ההשגה, ולכן קיבל את טענת העותרת על שיהוי במתן החלטה בהשגה.

בביקורת באתר בניה מיום 01.06.2020 הוצא לאתר הבניה צו בטיחות להפסקת הבניה באתר בשל ליקויי בטיחות.

משרד העבודה העניק לחברה הקבלנית ולמנהל העבודה זכות טיעון קודם להחלטה האם לנקוט כנגדם בהליכים מנהליים נוספים.

בעקבות מענה לזכות הטיעון שהגיש משרדנו, בוטל צו הבטיחות והוחלט שלא לנקוט הליכים מנהליים נוספים.

התובע ייצג את הנתבע בתביעה נגד ביטוח לאומי לקבלת קצבת נכות בגין פציעה שארעה בגינה הוכר הנתבע כנכה בעל נכות צמיתה, בגינה נקבעה לו קצבה חודשית.

התובע הגיש את תביעה לעיל בטענה להפרת הסכם שכ"ט מצד הנתבע, אשר לא הסכים להפריש לתובע מהקצבה.

משרדנו ייצג את הנתבע, ובמסגרת פסק הדין קיבל בית המשפט את גרסת הנתבע לפיה בין הצדדים לא נכרת הסכם שכ"ט בע"פ.

בית המשפט דחה את התביעה וחייב את התובע בהוצאות ושכר טרחה הנתבע.

כתב האישום ייחס לנאשמים עבירה של אי קיום צו סגירה שיפוטי, בכך שהנאשמים המשיכו לנהל עסק של עיבוד ואיחסון שיש וחומרי בניין ללא רישיון עסק.

בית המשפט לעניינים מקומיים בראשון לציון זיכה את הנאשמים מחמת הספק מעבירה של אי קיום צו בית משפט לפי סעיף 18 לחוק רישוי עסקים.

ערר רל/ 0819/1063 חנן דרור נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה ראשון לציון ואח' (החלטת ועדת ערר מיום 02.12.2019);

ערר שהוגש ביחס להחלטת הועדה המקומית, אשר אישרה הצבת מתקנים הנדסיים בשצ"פ הסמוכים למבנה לשימור.

בהחלטתה, דחתה ועדת הערר את הערר וקיבלה את טענות ב"כ מבקשי היתר הבניה לפיהן אין כל מניעה להציב מתקנים הנדסיים בשצ"פים.

ערר רל/ 0319/1025 אריה מיכאל ועידו גלבוע נ' ועדה מקומית לתו"ב ראשון לציון (החלטת ועדת ערר מיום 10.10.2019);

ועדת הערר דחתה ערר שהוגש ע"י מתנגד לבקשה להיתר בניה והכשרת שימוש שהגישו המבקשים לצורך קבלת רישיון עסק לפאב/מסעדה.

בהחלטתה, קיבלה ועדת הערר את טיעוני המשיבים לפיהם התנאים שנקבעו בהחלטת הוועדה המקומית יאזנו באופן הולם בין קידום מגמת הפיתוח לאזור (כפי שבאה לידי ביטוי בתכנית המאושרת שנועדה "להחיות" את ציר רוטשילד), לבין העובדה שמדובר בשימוש הסמוך לבנייני מגורים הקיימים בסביבה והצורך לצמצום מטרדים ולרבות מטרדי רעש.

תו"ב (ראשל"צ) 56583-02-16 מדינת ישראל נ' XXX;

כתב האישום ייחס לנאשמים עבירות של ביצוע עבודות בסטייה מהיתר בניה, ביצוע עבודות ללא היתר ושימוש הטעון היתר ללא היתר בניה, בכך שהנאשמים משתמשים במבנה למגורים בניגוד להיתר קודם כמבנה ציבור.

בהכרעת הדין, זיכה בית המשפט את הנאשמים מעבירות של שימוש ללא היתר וביצוע עבודות ללא היתר. בית המשפט הרשיע חלק מהנאשמים בביצוע עבודות בסטייה מהיתר בניה.

תו"ב (ראשל"צ) 46539-02-15 מדינת ישראל נ' גלי ליסינג נכסים בע"מ ואח' (הכרעת דין מיום 15.09.2019);

כתב האישום ייחס לנאשמים עבירות של שימוש הטעון היתר ללא היתר וביצוע עבודות הטעונות היתר ללא היתר, בניגוד לסעיפים 145(א)(2)(3), 204(א)208 ו- 253 לחוק התכנון והבניה, בכל שהפעילו מגרש רכב (השכרה, מכירה וליסינג) בקרקע תעשייתית.

בהכרעת הדין זיכה בית המשפט את הנאשמים מהעבירות אשר יוחסו להם.

ת.פ. 8260-07-14 המשרד לאיכות הסביבה נ' מילאנו הנדסה אזרחית בע"מ ואח' ותו"ב 21284-04-15 עיריית יבנה נ' מילאנו הנדסה אזרחית בע"מ ואח' (גזר דין מיום 15.09.2019);

שני כתבי אישום אשר אוחדו כנגד הנאשמים בגין הפעלת תחנת מעבר, ניהול עסק ללא רישיון שימוש חורג, בניה ללא היתרים ועבירות סביבתיות נוספות.

הנאשמים הודו בכתב אישום מתוקן והצדדים הגיעו להסדר טיעון מקל. בית המשפט אימץ עסקת טיעון, וחרף דרישת המאשימות, קבע בית המשפט שאין מקום להטיל על הנאשמים עונש מאסר.

בב"נ 59185-06-18 גינדי החזקות ייזום 2009 בע"מ נ' עיריית ת"א; (החלטה מיום 25.07.19)

בית המשפט נעתר לבקשת החברה לעכב מועד כניסה לתוקף של צווי הריסה מינהליים עד להכשרת הבניה וקבלת היתר בניה.

רע"ס (ראשל"צ) 71886-07-18 מדינת ישראל נ' חסון (החלטה מיום 03.07.2019);

כתב האישום ייחס לנאשם עבירה של אי קיום צו סגירה שיפוטי, בכך שהנאשם המשיך לנהל עסק של איחסון ברזל ללא רישיון עסק.

לאחר כפירת הסנגור באישום, התביעה חזרה בה מכתב האישום וכתב האישום בוטל.

ת.א. (ת"א) 34095-06-15 מינהל מקרקעי ישראל נ' מלכי ואח' (פסק דין מיום 04.10.2018);

תביעה כספית שהגיש מינהל מקרקעי ישראל בגין דמי שימוש ע"ס של כ- 860,000 ₪ כנגד החוכרים. לאחר ניהול הוכחות בתיק הגיעו הצדדים להסכמה אשר קיבלה תוקף של פסק דין להפחית את דמי השימוש בלמעלה ממחצית.

עפ"א (מרכז) 37560-07-18 שאולי אמירה השקעות ויזמות בע"מ נ' משטרת ישראל (החלטה מיום 06.08.2018);

בית המשפט המחוזי לוד נעתר לבקשה לעיכוב צו סגירה מינהלי שהוצא ע"י קצין אבטחה ורישוי של משטרת רחובות, לאולם אירועים של המבקשים. 

בהחלטתו, קיבל בית המשפט את טענת המבקשים לפיה לא ניתן להוציא צו סגירה מינהלי לפי סעיף 23(א) לחוק רישוי עסקים, בגין תפיסת שוהים בלתי חוקיים.

עפ"א (בא"ש) 52691-05-16 תמר איתן נכסים ונדל"ן בע"מ נ' הועדה המקומית אשדוד (פסק דין מיום 09.06.2016);

במסגרת ערעור זה, המערערת תקפה צו הפסקה שיפוטי שהוציא בית המשפט השלום באשדוד בהתאם לסעיף 239 לחוק התכנון והבניה ביחס לשימוש לאחסנה פתוחה בקרקע תעשייתית.

בית המשפט קיבל את הערעור חלקית, וקבע שהשימוש לאחסנה פתוחה תואם את ייעוד התוכנית החלה על המקרקעין.

עת"מ (מרכז) 62233-12-15 ס.א.פ ברכה אחזקות בע"מ נ' עיריית ראשון לציון (פסק דין מיום 09.03.2016);

העתירה תקפה את סירוב העירייה והועדה המקומית לתכנון ובניה ראשון לציון, להעניק אישור מינהל הנדסה ורישיון עסק קבוע לעסק מעשייתי הפועל בהתאם להיתר בניה בקרקע חקלאית.

במהלך העתירה הגיעו הצדדים להסכמה אשר קיבלה תוקף של פסק דין שהעירייה תעניק לעסק אישור מינהל הנדסה ורישיון עסק קבוע.

בב"נ (ראשל"צ) 9476-07-14 מדינת ישראל נ' שקד שמונה יזמות בע"מ (החלטה מיום 30.07.2014);

בקשת עיריית ראשון לציון למתן צו הפסקת עבודה וצו למניעת פעולות לפי סעיפים 239 ו- 246 לחוק התכנון והבניה, ביחס לעבודות לפתיחת עסק בראשון לציון.

בית המשפט קיבל את טענות המשיבים לפיה הבקשה הוגשה באיחור ועל כן דחה את הבקשה.

עמ"א (רחובות) 35449-03-14 מטבחי סמל פרפקטו בע"מ נ' עיריית יבנה (החלטה מיום 19.03.2014);

בית המשפט השלום ברחובות קיבל בקשה לביטול צו הריסה מינהלי וביטל את צו ההריסה המינהלי שהוציאה עיריית יבנה כנגד בניה שביצעה המבקשת במפעל.

עת"מ (מרכז)28678-01-11 ממן נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה זמורה (פסק דין מיום 31.05.2011);

בית המשפט המחוזי קיבל את העתירה שהוגשה כנגד החלטת ועדת הערר והורה לבטל את החלטת הועדה המקומית בדיון חוזר שנערך ללא זימון העותר. בית המשפט קיבל את טענות העותר וקבע "לכל דיון חוזר כזה, כמו גם לכל דיון מקורי, יש לזמן את בעל הדבר, קרי את מבקש ההיתר, וגם את המתנגדים ככל שיש כאלו, ויש לאפשר לו להביא את דברי"ו.

עפ"א (מרכז) 20900-07-09 מדינת ישראל נ' מרום חיים ואח' (פסק דין מיום 27.12.2009);

בית המשפט המחוזי דחה את ערעור המדינה כנגד החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים בראשון לציון למחוק כתב אישום שייחס לנאשמים עבירה של שימוש חורג שהוגשה כנגדם. בהחלטתו, קיבל בית המשפט את טענת הסנגור לפיה קיימת סתירה הבלתי ניתנת לגישור שבין גבית היטל ההשבחה מחד, לבין הגשת האישום הפלילי מאידך.

עמק (ראשל"צ) 2408/08 מדינת ישראל נ' מרום חיים ואח' (הכרעת דין מיום 06.07.2009);

בית המשפט לעניינים מקומיים בראשון לציון העניק לנאשמים מן ההגנה מן הצדק וביטל כתב אישום שייחס לנאשמים עבירה של שימוש חורג שהוגשה כנגדם. בהחלטתו, קיבל בית המשפט את טענת הסנגור לפיה קיימת סתירה הבלתי ניתנת לגישור שבין גבית היטל ההשבחה מחד, לבין הגשת האישום הפלילי מאידך.

ערר 407/08 גלמן הנדסת מודלים נ' הועדה המקומית לתכנון בניה ראשון לציון ואח' (החלטה מיום 15.05.2009);

ערר ביחס להחלטת הועדה המקומית, אשר אישרה בקשה של מעדני מיקי בע"מ להקים שער בכניסה מרחוב לזרוב למעבר המשותף בין מגרשים 112 ו  – 161 בגוש 6097, בכפוף למתן שלטים לשער גם לבעלי הזכויות בחלקה 161, לרבות העוררת.

ועדת הערר דחתה את הערר, וקיבלה את טענות המשיבה לפיה התנגדות העורר הוגשה לפי תקנה 2 ב- ו -ג' לתקנות התו"ב (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל – 1970. והיא אינה התנגדות לפי סעיף 149 לחוק התו"ב. במצב דברים זה לא חל סעיף 152 לחוק ועל כן על דחיית התנגדות העורר אין זכות ערר לועדת הערר.(

עת"מ (מרכז) 41998-09-12 מורחיים ואח' נ' עיריית ראשון לציון ואח';

העותרים הגישו עתירה מינהלית כנגד דרישת תשלום אגרות והיטלי פיתוח של מאות אלפי שקלים מטעם עיריית ראשון לציון ומניב ראשון בע"מ. במסגרת העתירה הגיעו הצדדים להסכמות בדבר הפחתת דרישת התשלום ל- 20% מהחיוב במקורי בלבד.

תו"ב (ראשל"צ) 32086-12-14 מדינת ישראל נ' חיים ברנר (הכרעת דין מיום 13.01.2016)

במסגרת כתב האישום יוחסה לנאשם עבירה של אי קיום צו שיפוטי והפרת צו הריסה מכח חוק התכנון והבניה.

בית המשפט זיכה את הנאשם מביצוע העבירה למרות שלא היתה מחלוקת שהעבירה נעברה נוכח התרשמותו שהנאשם פעל לקבלת היתר בניה בהתאם להנחיות השגויות של העירייה.

בית המשפט זיכה את הנאשם מכח הגנה מן הצדק.

דילוג לתוכן